בארץ קיימות כיום מספר לא מבוטל של חברות ישראליות אשר פועלות בחו"ל באמצעות חברות בנות שבבעלותן או בשותפות עם גורמים מקומיים. במקרים רבים אף קיימת אינטגרציה בין חברות הקבוצה והן משתפות פעולה בנושאים שונים כגון ערוצי הפצה, תפעול, לוגיסטיקה וכספים, על מנת ליהנות מיתרון הגודל והפריסה במדינות שונות בעולם.
גם את נושא הביטוח ניתן לערוך באופן מרוכז עבור כל הקבוצה וקיימים בשוק מוצרי ביטוח הנותנים לכך פתרונות ייעודיים.
 
להלן הצרכים העיקריים שלהם נותן ביטוח זה מענה והיתרונות הגלומים בו עבור הנהלת הקבוצה:
 
  1. בעלי החברה מבקשים לוודא כי הנכסים שבהם השקיעו בחו"ל מוגנים כראוי במקרה של אירוע בר ביטוח.
  2. הנהלת הקבוצה יכולה להחליט על מדיניות ניהול סיכונים אחידה בכל החברות שבשליטתה ולהנחות אותן אילו כיסויים לרכוש, היקפם ובאלו תנאים.
  3. כיסויים ייחודיים הנותנים מענה לפעילות עיסקית המתבצעת בין חברות הקבוצה במדינות שונות.
  4. שליטה על תקציב הביטוח וחיסכון בעלויות הפרמיה הכוללת.
 
תוכנית ביטוח בינלאומית
 
בתוכנית מבוטחים למעשה באופן מרוכז כל הנכסים והפעילויות שבכל מדינה ומדינה, אף אם מדובר לעיתים בפעילויות מגוונות שאינן באותו ענף.
התוכנית בנויה מן המוצרים הבאים:
 
פוליסה מקומית – פוליסה המופקת ע"י מבטח מקומי עבור כל חברה בקבוצה, בכל מדינה וכוללת התייחסות פרטנית לרכוש והפעילות שבה. בפוליסה זו באים גם לידי ביטוי כיסויים הנדרשים על פי תקנות או חוקים מקומיים בכל מדינה ומדינה. פוליסה זו, נועדה לצורך מתן שירות שוטף לחברה המקומית בהתנהלות מול ספקים, לקוחות , גורמים מממנים וכמובן גם לצורך תשלום בגין אירועי נזק שונים.
 
פוליסת "מאסטר" – פוליסת מטריה המופקת עבור הנהלת הקבוצה. פוליסה זו, אשר מכילה כיסויים ברמה מורחבת ביותר, כוללת בתוכה כיסוי עבור כל נכסי ופעילות הקבוצה בכל העולם ומטרתה למעשה להיכנס לפעולה במקרים שבהם הכיסוי בפוליסה המקומית אינו נותן מענה או מספק כיסוי. פוליסה זו, המופקת לרוב ע"י המבטח שבארץ המוצא של הקבוצה, נותנת להנהלה שקט נפשי ביודעה כי תחת ידיה למעשה נמצא מסמך המכסה באופן מקיף את כל פעילותה הגלובלית.
 
את התוכנית עורך על פי רוב מבטח אשר אף הוא קבוצה רב לאומית וברשותו סניפים ברחבי העולם אשר יכולים לספק את השרות המקומי לכל חברה בקבוצה המבוטחת וכן מסוגל לנהל את התוכנית באופן מרוכז מול הנהלת הקבוצה.
 
מבטחים מובילים מסוג זה אשר להם חברות בת בישראל הנם  GENERALI אשר פועלת בארץ באמצעות חברת "מגדל" ו- AIG אשר פועלת בארץ באמצעות AIG ISRAEL . בנוסף, פועלות בתחום גם חברות "כלל" ו- "הראל" אשר מתקשרות לצורך העניין בהסכם עם קבוצות ביטוח בינלאומיות אחרות כדוגמת AXA, ZURICH, ALLIANCE, ועוד
 
לצורך הרכבת תוכנית הביטוח, איסוף והעברת המידע ומתן השירות השוטף בניהול התוכנית, נדרש ברוקר אשר מצוייד אף הוא בפריסה בינלאומית שתאפשר לו הגעה וטיפול בכל נקודה שבה יושב הלקוח.
"רמות" הנה חברה ברשת הברוקרים LOCKTON אשר באמצעותה ניתן הטיפול השוטף ללקוח באשר הוא. ברמות וברשת LOCKTON מבוטחות כיום חברות רבות בתוכניות ביטוח מגוונות במקומות רבים בעולם אשר נהנות מהיתרונות הרבים שמתאפשרים כפי שנסקר לעיל .
  
 
< לעמוד הקודם