כתובת ומספרי טלפון
כתובתינו:
רמות סוכנויות ביטוח בע"מ
רח' מיטב 6
תל-אביב 6789805

פקס ראשי: 03-5611844

טלפונים: 

 מחלקה

 מספר טלפון

מרכזייה          03-5683222
מכירות פרט ורכב 03-5683252
חידושים פרט ורכב 03-5683256
אוטובוסים ומיניבוסים 03-5683254
אוטובוס זעיר 03-5683253
מוניות 03-5683238
משאיות 03-5683255
שירות רכב ודירה 03-5683209
 
מספרי פקסים של המחלקות בחברה:
 
פקס מחלקת אוטובוסים :03-5685003
פקס מחלקת משאיות :03-5685002
פקס מחלקת אטזים : 03-5685000
פקס מחלקת מוניות:15335685030

 

מספרי הטלפון של חברות שירותי הדרך שאיתן אנו עובדים:

שלמה סיקסט  6448*
סטארט  5676*
שגריר 8888*
ממסי 5202*
דרכים 2008*

פמי פרימיום 656*

 

 

 
< לעמוד הקודם