לחץ להצעת מחיר ביטוח דירה

פוליסת הדירה מאופיינת ע"י 2 כיסויים מרכזיים:
ביטוח מבנה
וביטוח תכולה

ביטוח המבנה: 
 ביטוח דירה :  המבנה של הדירה או הבית המפורטים ברשימה, מרפסות, צנרת, מתקני ביוב, ואינסטלציה ,מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים למבנה הדירה וכל החלקים הקבועים במבנה הדירה או שמחוברים אליה חיבור קבוע.
חישוב ערך ביטוח המבנה מתבסס על גודל המבנה במ"ר. החישוב מתבצע בהכביטוח דירהפלת גודל המבנה במ"ר כפול עלות בנייה למ"ר באותו אזור מגורים שבו נמצא הנכס המועמד לביטוח. ניתן להרחיב בביטוח גם את ערך הקרקע ולא רק את ערך בניית המבנה מחדש. 

 

ביטוח דירה

ביטוח המבנה מכסה כנגד הנזקים הבאים: 
אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה. התפוצצות, התלקחות, פריצה, גניבה, שוד, נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס. רעד על - קולי הנגרם על-ידי כלי טייס. נזקי זדון. מומלץ להרחיב את ביטוח המבנה בנזקי צנרת ובנזקי טבע ורעידת אדמה. 

ביטוח התכולה : 
ביטוח התכולה מכסה אף הוא את הנזקים הרשומים בביטוח המבנה. ביטוח תכולת הדירה מורחב ל- 2 כיסויים נוספים והם צד ג' וחבות מעבידים. 

דגשים וטיפים:
א. תכשיטים וכלי זהב בביטוח תכולה:
הכיסוי לתכשיטים בביטוח מכסה 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לכל פריט בלבד, כך שבמידה וברשותכם תכשיט יקר מ- 2% מסכום ביטוח תכולת הדירה הפוליסה לא תכסה אלא אם בוצע הערכת סוקר של חברת הביטוח או ע"י מעריך מוסמך. 

ב. "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך:
ביטוח התכולה מכסה אירועים ביטוחים בתוך הדירה (מקיף) ולא מחוצה לה - ניתן להרחיב הכיסוי גם מחוץ לדירה.

ג. תת ביטוח:
יש לשים לב שסכומי ביטוח המבנה וגם התכולה יהיו ריאלים הואיל ובמידה וסכומי הביטוח יהיו נמוכים מהערך הריאלי במקרה תביעה הפיצוי יהיה חלקי בלבד.

 

  הצעת מחיר לביטוח דירה

 

 

 
< לעמוד הקודם